ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ
ՊՈՐՏԱԼ
ԿՐԹԱԿԱՆ
ՖՈՐՈՒՄ
ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ
ՇՏԵՄԱՐԱՆ
ՀԵՌԱՎԱՐ
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ

Հաղթանակ համայնքի երեխաները համախմբվում են ընդդեմ աղտոտման

Մայիսի 19, 2017
Դպրոցական անցուդարձ

Վորլդ Վիժն Հայաստան միջազգային բարեգործական կազմակերպության գործունեության ուղղություններից մեկը երեխաների քաղաքացիական ակտիվության խթանումն է, որին միտված են երեխաների շահերի պաշտպանության ծրագրերը մարզերում, այդ թվում Տավուշում:

Տավուշի մարզի Հաղթանակ համայնքի մոտ 23 երեխա ընդգրկված լինելով երեխաների շահերի պաշտպանության խմբում մոտ 8 ամիս, դասընթացների ու գործնական նախաձեռնությունների միջոցով ձեռք են բերել  հմտություններ և գիտելիքներ մարդու իրավունքների, շահերի պաշտպանության, տվյալների հավաքագրման ու վերլուծման ոլորտներում: Ստացած կարողությունները նրանք սկսել են կիրառել համայնքներում, իրականացնելով համայնքային խնդիրների բացահայտում, դրանց լուծմանն ուղղված հարցումներ, մշակել առաջարկություններ ու համայնքային ծրագրեր՝ խնդիրներին լուծում տալու նպատակով: Համագործակցում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու կրթական հաստատությունների հետ: Խումբը դպրոցում հարցումներ իրականացնելուց ու արդյունքներն ու ներկայացված առաջարկությունները մշակելուց հետո, խնդիր դրեց դպրոցի տարածքների աղտոտվածությունը նվազեցնելու և դպրոցի սանհանգույցի բարելավմանն ուղղված ծրագիր իրականացնել: Նաև նպատակ էր դրվել  բարձրացնել սովորողների գիտակցությունը շրջակա միջավայրի պահպանության վերաբերյալ, սահմանել մաքրության պահպանման ներդպրոցական էթիկայի միասնական կանոններ:

Իրազեկման բարձացման, էթիկայի կանոնների ու աղտոտվածությունը թույլ չտալու նպատակով հանընդհանուր հերթապահության կարգ մշակելու նպատակով կայացել է հանդիպում ծնողների ու աշակերտների մասնակցությամբ, որի ընթացքում խումբը ներկայացրել է իր գործոնեությունը, հիմնախնդրի հաղթահարման ուղղված ծրագրի ու դպրոցականների մոբիլիզացման քայլերը: Մասնակիցները մշակեցին էթիկայի կանոններ, իրազեկման բուկլետներ ու այլ առաջարկություններ արեցին աղտովածության, սանհանգույցի վիճակի բարելավմանն ուղղված: Որոշվեց կազմակերպել համադպրոցական «Մաքրության օր»: Եվ ահա, խումբը նախաձեռնեց «Մաքրության օր» և համախմբեց նաև այլ դպրոցականների: Դպրոցի հարակից բավականին մեծ տարածքը լրիվ մաքրվեց աղբից, տեղադրվեցին աղբարկղներ, դպրոցում փակցվեցին էթիկայի կանոնները, դպրոցականների շրջանում խմբի անդամները տարան իրազեկման աշխատանքներ՝ բաժանելով նաև տեղեկատվական բուկլետ-էջանիշներ: Միջոցառման մանսակից 16-ամյա Էլիզան նշում է.«Իմ համար շատ էր կարևոր այս ծրագիրը, քանի որ դպրոցի տարածքը արդեն ազատված է աղբից ու հաճելի է քայլեր մաքուր տարածքով»: Մեկ այլ մասնակից  15 –ամյա Վարսենիկի համոզմամբ ողջ դպրոցի մասնակցությունը կբարձրացնի այսհուհետ մաքուր միջավայրի հանդեպ: «Ես սիրում եմ իմ դպրոցը և հաճույքով միացա մաքրությանը,քանի որ այն մեր երկրորդ տունն ու պարտավոր ենք այն մաքուր պահել»: Նախաձեռնությանը նաև միացել էր տնօրինությունը: Տնօրեն Գևորգ Բիջոյանը երեխաների ջանասեր աշխատանքի հանդեպ իր հիացմունքը արտահայտեց այսպես.«Իսկապես հիացած եմ, որ աշակերտներին համախմբեց գաղափարը ու միասին մասնակցեցին մաքրությանը: Այս եղանակով, կնվազի աղտոտումը, նրանք կպայքարեն աղտոտման դեմ, դաստիարակվում են և իրենց հասակակիցներին ևս սովորեցնում լինել կարգապահ»:

Երեխայի շահերի պաշտպանության խումբը  ներառում է ավելի քան 55 անդամ և համայնքային ու մարզային քաղաքացիական նախաձեռնությունների, քարոզարշավների ու այլ  միջոցառումների իրականացման ժամանակ կներգրավվեն  նաև որոշում կայացնողների ու հանրության շրջանակներին:

ՎՎՀ Իջևանի գրասենյակ

Ազգային վարկանշավորման համակարգ
 • Հայկական հարցը Փարիզի խաղաղության խորհրդաժողովում: Սևրի պայմանագիրը:

  Դասընթացը նախատեսված է հանրակրթական դպրոցի  9-րդ դասարանի աշակերտների համար, Հայոց պատմությունից

 • Էլեկտրոնային աղյուսակների կիրառումը մաթեմատիկայի դասաժամին

 • Կյանքի գետ մեթոդի կիրառությունը

 • Գործնական աշխատանքի դերը քիմիայի դասապրոցեսում

  -Հալոգենների ,քալկոգենների ազոտի ենթախմբի տարրերի քիմիական և ֆիզիկական  հատկությունները: -Քիմիա առարկայի առանձնահատկությունների բացահայտում,հետաքրքրություն քիմիայի նկատմամբ փորձերի միջոցով 1,Նյութերի հատկությունները /ֆիզիկական, քիմիական /ռեակցիանների գրառում 2,Քիմիա գիտության զարգացումը Հաաստանում /ֆիլմի դիտում, քննարկում / 3,Քիմիայի դերը մեր կյանքում 4,Անվտանգության կանոնները գործնական աշխատանքի ժամանակ ,քիմիական ամանեղենի ճիշտ օգտագործումը 5,Փորձ 1 Անհրաժեշտ նյութը (NH4)2Cr2O7 (Ամոնիումի երկքրոմատ): Հախճապակե սալիկի վրա , բլրակի ձևով լցել,մակերեսին պատրաստել խառնարան, վառվող լուցկին մոտեցնել խառնարանին ,արդյունքում ,,հրաբուխը կարթնանա,,:Խառնարանից դուրս է ժայթքում կարմիր կայծեր .որոնք փոխարկվում են կանաչ լավայի:

 • Դասի պլան

  ԴԱՍԻ  ՊԼԱՆ ԱՄԻՍ, ԱՄՍԱԹԻՎ`   ___   _____________ 20__թ.                             ԴԱՍԱՐԱՆ`12-րդ ԱՌԱՐԿԱՆ`   ԳՐԱԿԱՆՈԻԹՅՈՒՆ ԴԱՍԻ  ԹԵՄԱՆ` ՇԱՀԱՆ  ՇԱՀՆՈՒՐ <<ՆԱՀԱՆՋ  ԱՌԱՆՑ  ԵՐԳԻ>> ՆՊԱՏԱԿԸ`   ՍՈՎՈՐՈՂԸ Ա.ԿԻՄԱՆԱ`    <<Նահանջ>>-ի   դրդապատճառները, ստեղծման շարժառիթը, սյուժեն ● Վեպի  հեղինակին և ստեղծագործության վերնագիրը (ԿԱՊԿՈՒ սովորող) Բ.ԿԿԱՐՈՂԱՆԱ  `Վերլուծել  ստեղծագործությունը, վերարտադրել    բովանդակությունը, բնութագրել հերոսներին ●  Փոքրիկ հատվածներ կարդալ և վերաշարադրել սեփական     բառերով (ԿԱՊԿՈՒ սովորող) Գ.ԿԱՐԺԵՎՈՐԻ`       Ստեղծագործության արդիական հնչեղությունը ●  Կարժևորի ստեղծագործությունը (ԿԱՊԿՈՒ սովորող) ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ`      ա.բնագրի  ընթերցումը (հատվածներ) բ.կերպարների վերլուծություն և համադրում գ. աղյուսակների և  գծապատկերների կիրառում ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՄԵԹՈԴՆԵՐ` Ա.ապագայի  անիվ Բ.կրկնակ գրառումների օրագիր Գ.միջառարկայական կապ (պատմություն, կերպարվեստ, երաժշտություն) ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐ` 1.ցուցապաստառներ 2.ՏՀՏ-ի կիրառում (ֆիլմի դիտում) ԴԱՍԻ ՏԻՊԸ `    ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ԴԱՍԻ ԸՆԹԱՑՔԸ` 1.ԽԹԱՆՄԱՆ  ՓՈՒԼ Քայլ 1 ֆիլմի ցուցադրում`<<Ցեղասպանություն>>վերնագրով Կպատմեն,թե ինչ է  ցեղասպանությունը (նկարներ, ցուցապաստառներ)   Քայլ 2 պատմական     ակնարկ <<Ցեղասպանություն>> վերնագրով Քայլ 3 ի՞նչ է   նահանջը (գրել հոմանիշներ, փոքրիկ զրույց, թե մարդ երբ կարող է նահանջել) ● Կսովորեն ուղղագրական բառեր (ԿԱՊԿՈՒ սովորող) ԻՄԱՍՏԻ ԸՆԿԱԼՈՒՄ 1.Համառոտ դասախոսություն <<Նահաջ>>-ի ստեղծման պատմության դրդապատճառների վերաբերյալ 2. Փոքրիկ հատվածի ընթերցում (Կ’նահանջեի լեզուն, ծնող, բարոյական և այլն) 3.Հանձնարարել ընտրովի հատվածների ընթերցում ●Կընթերցի փոքրիկ հատված, կվերապատմի իր իսկ բառերով (ԿԱՊԿՈՒ սովորող) 4.Վերլուծել  կարդացած հատվածները, բնութագրել հերոսների կատարած գործողությունների դրդապատճառները ՀԵՌ.ԱԶԴ. ԲԱՐՔԵՐԻՑ ԼԵԶՎԻՑ ԿՇՌԱԴԱՏՄԱՆ ՓՈՒԼ 1.ԿԻՐԱՌԵԼ <<Ապագայի  անիվ>> ՆԱՀԱՆՋ   ԲԱՐՁՐ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ     ՁՈՒԼՈՒՄ ՀԵՏԵՎԱՆՔ   ՖԻԶԻԿ. ԲՆԱՋՆՋՈՒՄ               ՊԱՏՃԱՌ     2ԿԻՐԱՌԵԼ ԿՐԿՆԱԿԻ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՕՐԱԳԻՐ (Համեմատել որևէ հերոսի իրենց շրջապատում ապրող անհատների հետ ) (●արտագրություն))- (ԿԱՊԿՈՒ սովորող) ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ`ըստ  սանդղակի ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ`ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ (ԻՆՔՆԱՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ) ՏՆԱՅԻՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔ-բնագրից դուրս գրել հերոսներին բնութագրող հատվածներ ●կարողանա նկարել գլխավոր հերոսներից որևէ մեկին    

 • ՊԱՐԶ ՆԱԽԱԴԱՍՈԻԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՈԻՍՈԻՑՈԻՄԸ

 • Կոտայքի մարզի Նաիրիի և Աբովյանի տարածաշրջանների պատմության ուսուցիչների ՏՀՏ-ի վերապատրաստման դասընթաց

 • Մայրենի 1

 • Հայոց լեզու, Բաղադրյալ հատուկ գոյականների ուղղագրությունը

 • Fishbone diagram

  Some techniques that develop problem-solving skills