ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ
ՊՈՐՏԱԼ
ԿՐԹԱԿԱՆ
ՖՈՐՈՒՄ
ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ
ՇՏԵՄԱՐԱՆ
ՀԵՌԱՎԱՐ
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ

Ներկայացվել է ՀՀ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2016 թվականի վարկանիշավորման արդյունքները

Հուլիսի 14, 2017
Պաշտոնական լրատու

Աղվերանում տեղի է ունեցել ՀՀ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2016 թվականի վարկանիշավորման արդյունքների քննարկմանը նվիրված աշխատաժողով: Վարկանիշավորման հետազոտությունն իրականացրել է ՀՀ ԿԳՆ Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնը: Քննարկմանը մասնակցել են ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության, ԿՏԱԿ-ի, Կրթության ազգային ինստիտուտի, Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի, Ռազմավարական նախաձեռնությունների կենտրոնի, ինչպես նաև Երևանի քաղաքապետարանի և ՀՀ մարզպետարանների կրթության վարչության ներկայացուցիչներ:

Կրթության ազգային ինստիտուտի տնօրեն Նորայր Ղուկասյանն իր ողջույնի խոսքում ընդգծել է այն փաստը, որ կրթության ոլորտի բոլոր օղակները տեղեկացված լինեն միմյանց արդյունքներից։ Ըստ նրա՝ հանրակրթական հաստատությունների վարկանիշավորման գործընթացում կարևորվում է ոչ միայն արդյունքների ամփոփումը, այլ նաև դրանց հիման վրա դպրոցների գործունեության բարելավումը։ ԿԱԻ տնօրենը հույս է հայտնել, որ վարկանիշավորման արդյունքները կնպաստեն հանրակրթության ոլորտի առաջընթացին։

ԿՏԱԿ-ի տնօրեն Արտակ Պողոսյանը նշել է, որ ՀՀ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների վարկանիշավորման նպատակը դպրոցների թույլ և ուժեղ կողմերի վերհանման շնորհիվ համակարգին աջակցելն է: «Մենք պատրաստ ենք ներկայացնել համեմատական ցուցանիշների վերլուծությունը, որպեսզի դպրոցներն իրենք կարողանան գնահատել սեփական խնդիրները և պլանավորեն, թե հետագա աշխատանքում ինչի վրա պետք է ուշադրություն դարձնեն»,-նշել է ԿՏԱԿ-ի տնօրենը:

Աշխատաժողովին ներկայացվել են 2016 թվականի վարկանիշավորման արդյունքների երկրորդային վերլուծության արդյունքները։

Քննարկումներ են ծավալվել 2017 թվականին իրականացվելիք վիճակագրական աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ` դպրոցների կառավարման տեղեկատվական համակարգի համատեքստում: Վերլուծության համար կիրառվել են 2015 և 2016 թվականների վարկանիշավորման տվյալները, որի համար ընտրվել են հանրապետության բոլոր դպրոցները՝ բաժանված ըստ գյուղական և քաղաքային բնակավայրերի: Վերլուծության ծածկույթը ներառում է շուրջ 1,379 դպրոցի, 34,991 ուսուցչի և 352,416 աշակերտի տվյալ: Վերլուծության նպատակն էր՝ պարզել աշակերտների կրթական արդյունքի կապը դպրոցական միջավայրի մի շարք գործոնների հետ: Կիրառվել է կոռելացիոն վերլուծության մեթոդ՝ համապատասխան ճշտումներով՝ կապված փոփոխականների բնույթի և բաշխվածության հետ: Աշակերտների կրթական արդյունքները սահմանվել են երկու խումբ ցուցանիշներով՝ «Հայոց լեզու», «Մաթեմատիկա» և բնագիտական առարկաների տարեկան ավարտական և միասնական քննությունների միջին գնահատականներ և հաջորդ կրթական մակարդակում կրթությունը շարունակող աշակերտների թվաքանակ: Համաձայն վերլուծության արդյունքների՝  կրթական ձեռքբերումները կապված են այնպիսի գործոնների հետ, ինչպիսիք են՝ ուսուցիչների կրթությունը, տարիքը, նախընտրությունները: Նշվել է, որ այս հանգամանքը բազմիցս ապացուցվել է միջազգային TIMSS, PIRLS, PISA հեղինակավոր հետազոտություններով: Աշակերտների արդյունքի վրա միջավայրային ազդեցության գործոնները սահմանվել են ուսուցիչների բնութագրիչներով, մասնավորապես կրթական աստիճանով և տարակարգի առկայությամբ: Որոշ վերապահումներով աշակերտների կրթական արդյունք է համարվել նաև օլիմպիադաների մասնակցող աշակերտների քանակը: Վերլուծության մեջ անդրադարձ է կատարվել նաև դպրոցի կառավարմանը վերաբերող գործոնների և աշակերտի կրթական արդյունքի կապին: Մասնավորապես, դիտարկվել է դպրոցում իրականացվող ծրագրերի քանակը և բյուջեի պլանավորումը:

ԿՏԱԿ-ի տնօրեն Արտակ Պողոսյանն աշխատաժողովի մասնակիցներին ներկայացրել է Կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգը, որն իր մեջ ներառում է դպրոցների և մասնագիտական կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգերը և նախատեսում է 2018 թվականին ներառել նաև նախադպրոցական ոլորտը։ Հիմնականում խոսելով դպրոցների կառավարման տեղեկատվական համակարգի մասին՝ Արտակ Պողոսյանը ներկայացրել է համակարգի հնարավորությունները, որոնք են՝ հանրակրթությունը բնութագրող ցանկացած տիպի հաշվետվություններ կառուցելու, ստանալու և դրանք քաղաքականության մշակման մեջ կիրառելու ձևերը։ Համակարգը հնարավորություն է տալիս բացառել սովորողի կրկնակի հաշվառումը հանրակրթությունում, աշակերտի՝ կրթությունից դուրս մնալու վտանգը կրթության բոլոր մակարդակներում։ Բացի այդ, հաշվետվությունները բոլոր շահագրգիռ գերատեսչությունների համար հնարավորություն են ստեղծում ստանալ իրենց անհրաժեշտ տեղեկատվությունը։ Հաշվետվությունները կառուցվում են դպրոցներից հավաքագրված տվյալների հիման վրա՝ աշակերտ  /թվաքանակ, տարիք, սեռ, կրթության առանձնահատուկ պայմանի գնահատում, փախստականի կարգավիճակ, առողջությանը վերաբերող և այլ տվյալներ/, ուսուցիչ /կրթություն, վերապատրաստում, աշխատանքային փորձ, մասնագիտական փորձ և այլն/, դպրոցի շենքային պայմաններ /հիմնական և շենքի ներքին և արտաքին անվտանգությանն առնչվող տվյալներ/։ Համակարգը հնարավորություն է տալիս նաև յուրաքանչյուր դպրոցի համար ստեղծել տարիֆիկացիոն մատյան, որը հասանելի կլինի ՀՀ մարզպետարանների համար։ Համակարգի ելքային արդյունքերից են նաև ՀՀ դպրոցների անվտանգության և անձնագրերի էլեկտրոնային քարտեզները։

Աշխատաժողովի արդյունքում Երևան քաղաքի և ՀՀ մարզպետարանների կրթության վարչությունների հետ պայմանավորվածություն է ձեռքբերվել՝ տվյալների հավաքագրման գործընթացում առավել սերտ համագործակցության վերաբերյալ։

Ամփոփելով աշխատաժողովի աշխատանքները՝ մասնակիցները ներկայացրել են մի շարք առաջարկներ՝ վարկանիշավորման համակարգի արդյունավետության բարելավման, տվյալների հավաքագրման և այլ հարցերի հետ կապված:

 • Բերման բանաձևեր

  Թեմայի հեղինակ՝ Արփինե Մ

  Յուրաքանչյուր աշակերտ ունի տարբեր ընդունակություններ և սովորելու անհատական ոճ: Բերման բանաձևերը շատ են և հաճախ դրանցից օգտվելը հարմար չէ: Դրանք հիշելը դժվար է: Սակայն ամբողջ աղյուսակն անգիր անել պարտադիր չէ՝…

 • Աշակերտին գրողի և նրա ստեղծած աշխարհը տանելու ուղիները

  Թեմայի հեղինակ՝ Արսենյան

  Գրականությունը խոսքի արվեստ է, գրողի և իրականության հանդիպումի գեղարվեստական արտացոլքւ, մի ուրույն աշխարհ, որտեղ հյուսված են սեր ու ցավ, լույս ու ստվեր, անձնականն ու հասարակականը, ազգայինն ու համամարդկայինը: Գրողը կա…

 • Օրվա դասի պլան 6-րդ դասարանի «Հայոց պատմություն» առարկայից

  Թեմայի հեղինակ՝ Սիրանուշ Մուրադյան

  Հարգելի՛ կոլեգաներ,Ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում օրվա դասի պլանի նմուշ առարկայից: Առարկա ՝Հայոց պատմություն Դասարան՝VI Թեմա՝ Հայաստանը պարթևա-հռոմեկան հակամարտության ոլորտում: Դաս՝ Հայաստանի պայքարն ընդդեմ Հռոմի ծավալապաշտական քաղաքականության:Արտավազդ Բ Դասի նպատակները ա/ակադեմիական…

 • Շնորհակալություն

  Թեմայի հեղինակ՝ manush

  «Հայկական կրթական միջավայրի» հետադարձ կապով և էլ. փոստի հասցեներով ստանում ենք նամակներ, որոնց հեղինակները խնդրում են հրապարակել իրենց շնորհակալությունն ու երախտագիտությունը:

 • 5-րդ դասարանում «Բաժանում» թեմայի ամրապնդում՝ խմբային աշխատանքով

  Թեմայի հեղինակ՝ Հասմիկ Հակոբյան

  2-րդ խումբ. [ATTACH]3542[/ATTACH]

 • 5-րդ դասարանում «Բաժանում» թեմայի ամրապնդում՝ խմբային աշխատանքով

  Թեմայի հեղինակ՝ Հասմիկ Հակոբյան

  1-ին խումբ՝ [ATTACH]3541[/ATTACH] 2-րդ խումբ՝ [ATTACH]3544[/ATTACH]

 • Հետազոտական աշխատանքները կրտսեր դպրոցում

  Թեմայի հեղինակ՝ Օշական

  Այսօր դպրոցի խնդիրը ոչ միայն կրթության բարձր մակարդակի ապահովումն է,այլև աշակերտների մտածողության բազմակողմանի զարգացումը՝նրանց գիտելիքներն ինքնուրույն լրացնելու ,ժամանակակից ՏՀՏ-ից օգտվելու,կյանքում դրանք տեղին ու ճիշտ օգտագործելու կարողությունների և հմտությունների ձևավորումը:Իմ կարծիքով…

 • Բաց դասեր, հետազոտական աշխատանքներ քիմիայից

  Թեմայի հեղինակ՝ Balasan

  Հարգելի գործընկերներ, ելնելով քիմիայի դասերին հետազոտական և նախագծային աշխատանքների կազմակերպման, բաց դասերի անցկացման կարևորությունից և անհրաժեշտությունից, առաջարկում եմ թեմայում տեղադրել հետազոտական աշխատանքներ, բաց դասեր, ինչպես նաև նրանց ներկայացվող պահանջները, մեթոդական…

 • ՏՀՏ-ի կիրառումը քիմիայի դասընթացում

  Թեմայի հեղինակ՝ Naira1990

  ՏՀՏ-ի օգտագործումը քիմիայի դասերին զգալիորեն բարձրացնում է ուսուցման արդյունավետությունը, օգնում է դասի ժամանակ ստեղծել համագործակցման մթնոլորտ: Հետաքրքիր կլինի յուրաքանչյուրիդ կողմից տեղադրվող նյութերի ուսումնասիրումն ու օգտագործումը դասապրոցեսում:

 • Հավանականությունների տեսության տարրերի ուսուցումը դպրոցում

  Թեմայի հեղինակ՝ silva54

  Հարգելի՛ կոլեգաներ, կարծում եմ հավանականությունների տեսության տարրերի կիրառումը նպաստում է մաթ.տրամաբանության զարգացմանը և հարակից առարկաների խնդիրների լուծմանը: Կից տեղադրում եմ իմ աշխատանքը, որտեղ կան հավանականությունների տեսության տարրերի կիրառմամբ նաև կենսաբանության…

Ազգային վարկանշավորման համակարգ