ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ
ՊՈՐՏԱԼ
ԿՐԹԱԿԱՆ
ՖՈՐՈՒՄ
ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ
ՇՏԵՄԱՐԱՆ
ՀԵՌԱՎԱՐ
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ

Դասղեկի ժամ

Հոկտեմբերի 26, 2016
Դպրոցական անցուդարձ

Կապանի N13 հիմնական դպրոցի IVբ դասարանում դասղեկի ժամին անցկացվեց խաղ -վիկտորինա ՝ նվիրված հայրենի քաղաքի 78-րդ ամյակին:

Նպատակները.

Դաստիարակությունը բոլորիս խնդիրն է, քանզի կրթության գերնպատակը անձի կայացումն է,ինչպես նաև անձի լիարժեք զարգացումն ու ինքնադրսևորումը ապահովելը:
Դասվար Մերի Մովսիսյանի նպատակն էր` ապագա քաղաքացու ինքնաճանաչման, նրա անձի և անհատականության լիարժեք դրսևորման և զարգացման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծումը, ազատ և համակողմանի զարգացած, ազգային արժանապատվությամբ և քաղաքացիական գիտակցությամբ օժտված անձի ձևավորումը: Սովորողներին հաղորդակից դարձնել ազգային արժեքներին, ձևավորել դրանց համադրման և արժևորման կարողություններ, նպաստել երեխաների արժեքային համակարգի կազմավորմանը` հայրենասիրության, հումանիզմի, հանդուրժողականության հիմքերի վրա, պայմաններ ստեղծել երեխաների անձնային զարգացմանը, ճանաչողական, գեղագիտական և հոգևոր պահանջմունքների բավարարմանը նպաստող կառույցների բնականոն գործունեության համար` աստիճանաբար ընդյալնելով դրանց տարատեսակներն ու աշխարհագրությունը:

Դասվար Մերի Մովսիսյան

Ազգային վարկանշավորման համակարգ