ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ
ՊՈՐՏԱԼ
ԿՐԹԱԿԱՆ
ՖՈՐՈՒՄ
ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ
ՇՏԵՄԱՐԱՆ
ՀԵՌԱՎԱՐ
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության 2016 թվականի տարեկան ամփոփ հաշվետվություն

Դեկտեմբերի 23, 2016
Պաշտոնական լրատու

2016 թվականի մեկնարկին ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը ներկայացրել է կրթության ոլորտի վերաբերյալ իր հայեցակարգային տեսլականը` ընդգծելով համակարգի հիմնական մարտահրավերների ուղղությամբ նախանշվող արմատական փոփոխությունների անհրաժեշտությունը: Կրթական ոլորտի կարևորագույն խնդիրների կարգավորման վեկտորը հիմնականում ուղղված էր հասարակությանը մտահոգող ավագ դպրոցների բեռնաթափմանը և մագիստրոսական կրթության որակի բարելավմանը: ՀՀ ԿԳՆ հաշվետվության սեղմ տարբերակում ներկայացված են վերոնշյալ հիմնախնդիրների կարգավորման ուղղությամբ տարվա ընթացքում ձեռնարկված բարեփոխումները և համակարգի ձեռքբերումների համապարփակ պատկերը:

ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԿԳ նախարարի համապատասխան հրամանով փոփոխություններ են կատարվել հանրակրթական հիմնական ընդհանուր պետական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների 2016-2017 ուսումնական տարվա օրինակելի ուսումնական պլաններում` բեռնաթափելով 12-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակի ուսումնական ծրագիրը` սովորողների ընտրությանը թողնելով  նախընտրելի 3 առարկաներ: Այս տարի առաջին անգամ 12-րդ դասարանի ավարտական քննությունները տեղի կունենան դեկտեմբերի վերջին, իսկ ընտրված 3 առարկաների միասնական քննությունները` հունիսին:

Մշակվել են հանրակրթության պետական կրթակարգը, առարկայական չափորոշիչները և ուսումնական ծրագրերի վերանայման հայեցակարգը: «Ազգային կրթակարգի» նախագիծն ավարտական փուլում է գտնվում:
ՀՀ կառավարության որոշմամբ հաստատվել է «Արարատյան բակալավրիատի կրթության գերազանցու­թյան ազգային ծրագիրը», որի առաջին փուլը կմեկնարկի մարզային ավագ դպրոցներից:
ՀՀ կառավարություն է ներկայացվել «ՀՀ կրթության զարգացման 2017-2025թթ. պետական ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը, որտեղ սահմանվել են կրթության զարգացման նպատակները, գերակայությունները և գործողությունների շրջանակը:
Գյուղական դպրոցների և էլեկտրոնային կրթության զարգացման շրջանակում կազմակերպվել են փորձնական տեսադասեր` մարզային դպրոցների մասնակցությամբ: Ընտրվել են հանրապետության 10 առաջատար դպրոցներ, որոնք պատրաստ են օժանդակել աջակցության կարիք ունեցող ուսհաստատություններին: Հեռավար և էլեկտրոնային կրթության համար ընտրվել է առավել արդյունավետ համարվող առարկայախումբը /«Ինֆորմատիկա», «Քիմիա», «Ֆիզիկա», «Կենսաբանություն», «Աշխարհագրություն» և օտար լեզուներ/:  
Մշակվել է հանրակրթական դպրոցում ֆինանսական և տնտեսագիտական կրթության ապահովմանն ուղղված քայլերի ժամանակացույց՝ նոր ուսումնական տարվանից ծրագիրը սկսելու պարտադիր պայմանով:
Ստեղծվել է Օտար լեզուների դասավանդման հայեցակարգի մշակման աշխատանքային խումբ`  անգլերենի, ֆրանսերենի, ռուսերենի, գերմաներենի ենթախմբերով: Հայեցակարգի մշակման նպատակը հանրակրթական դպրոցների սովորողների օտար լեզուների տրիապետման մակարդակի բարձրացմանը նպաստելն է:
Ձևավորվել է Դիլիջանում կրթական կլաստեր ստեղծելու միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ, որի նպատակն է մշակել կոնկրետ մեթոդաբանություն և ապահովել իրավական  դաշտ`  իր  տեսակի մեջ եզակի կլաստերի ձևավորման համար: Այն իր մեջ ներառելու է կրթության բոլոր աստիճանները, մշակութային ոլորտը, իսկ հետագայում արդեն` նաև գիտության բաղադրիչը:
Հայաստանում ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցների թիվը 2016թ. ավելացել է 78-ով. ներկայումս հանրապետությունում գործում է ներառական կրթություն իրականացնող 260 հանրակրթական  ուսումնական հաստատություն, որոնցում ընդգրկված է շուրջ 6700 երեխա:     
«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ», «Հեռահաղորդակցության հիմունքներ» և «Միկրոէլեկտրոնիկա» առարկաները ներդրվել են ևս 5 ավագ դպրոցում: Հանրակրթական մարզային դպրոցներում բացվել է 125 «Արմաթ» ինժեներական լաբորատորիա:
 Ատեստավորվել է շուրջ 7000 ուսուցիչ, առաջին աստիճանի տարակարգ է շնորհվել շուրջ 700 ուսուցչի, իսկ 2-րդ աստիճանի տարակարգ՝ շուրջ 20 ուսուցչի:
«Կրթության բարելավում» վարկային նոր ծրագրի շրջանակներում ՀՀ մարզերում հիմնվել է շուրջ 30 նախակրթարան` շուրջ 600 երեխայի ընդգրկմամբ:
Անցկացվել են դպրոցականների հանրապետական օլիմպիադաներ հանրակրթական 16 առարկայից, որոնց մասնակցել է շուրջ 1460 սովորող, իսկ միջազգային օլիմպիադաներին Հայաս­տանը թիմային մասնակցություն է ունեցել «Մաթեմատիկա», «Ֆիզիկա», «Քիմիա», «Ինֆոր­մա­տի­կա», «Աստղագիտություն» «Կենսաբանություն» և «Աշխարհագրություն» առարկաներից՝ շահելով 15 մեդալ`  1 ոսկի,  3 արծաթ և 11 բրոնզ:
«Կայուն դպրոցական սնունդ» ծրագրի շրջանակում 2016 թվականին ՀՀ Վայոց ձորի, Սյունիքի և Արարատի մարզերի բոլոր հանրակրթական դպրոցների տարրական դասարանների աշակերտներին տրամադրվել է դպրոցական նախաճաշ: Ծրագրում ընդգրկված է 23014 աշակերտ:
2016 թվականին ՀՀ կառավարության, Երեխաների սնուցման համաշխարհային հիմնադրամի և Բրազիլիայում գործող Սովի դեմ գերազանցության կենտրոնի համակազմակերպմամբ Հայաստանում անցկացվել է «Երեխաների սնուցման 18-րդ համաշխարհային ֆորումը»: Հայաստան էին ժամանել 65 երկրների մոտ 250 պատվիրակներ, այդ թվում` երկու տասնյակ նախարարներ և բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ: Ֆորումի նպատակն էր ֆորումին մասնակից երկրների  կառավարություններին ներկայացնել  դպրոցական սնուցման տարբեր ծրագրերի կարևորությունը և դրանց ազդեցությունը կրթական, առողջապահական,  սոցիալական և այլ ոլորտների վրա:
Երևանում չինարենի խորացված դպրոցի կառուցման նպատակով կնքվել է  համաձայնագիր` «Չինաստանի աջակցությամբ Հայաստանում չինական դպրոցի կառուցման նախագծի իրականացման վերաբերյալ»:
Վարկային ծրագրերի շրջանակներում ուսումնասիրված և ընտրված անհետաձգելի հիմնանորոգման կարիք ունեցող թվով 20 ավագ դպրոցներից 5-ում այս տարի  սկսվել են հիմնանորոգման աշխատանքներ: Պատրաստվել են նաև թվով 12 ավագ դպրոցների շենքերի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը: Պետբյուջեի միջոցներով հիմանորոգման աշխատանքներ են կատարվել 2 ավագ դպրոցում, 1 վարժարանում, 1 ուսումնարանում և 1 քոլեջում:

ՄԱՐԶԱՌԱԶՄԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանով հաստատվել է «Նախնական զինվորական պատրաստություն» առարկայի ավագ դպրոցի 12-րդ դասարանի ծրագիրը:

Մշակվել և սահմանված կարգով քննարկման է ներկայացվել  «Սովորողների ռազմահայրենասիրական հայեցակարգը»:

 Թուրքիայի Տրապիզոն քաղաքում կայացած դպրոցականների 16-րդ համաշխարհային Գիմնազիադային մասնակցել է Հայաստանի պատվիրակությունը: Հայ դպրոցականներն արժանացել են  5 ոսկե, 2 արծաթե և 8 բրոնզե մեդալների` թիմային հաշվարկով զբաղեցնելով 10–րդ հորիզոնականը:

ՆԱԽՆԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

Վերանայվել է մասնագիտական կրթության և ուսուցման (ՄԿՈՒ) մասնագիտությունների ցանկը` համապատասխանեցնելով աշխատաշուկայի պահանջներին, Որակավորումների ազգային շրջանակին (ՈԱՇ) և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մասնագիտական դասակարգիչներին:

Պետական հավատարմագրում չունեցող ՄԿՈւ հաստատությունների նախորդ տարիների շրջանավարտների պետական նմուշի դիպլոմ ստանալու համար ամփոփիչ ատեստավորման  քննություններին մասնակցել է 68 շրջանավարտ, որոնցից 46-ը ստացել է պետական նմուշի դիպլոմ:

Առկա ուսուցման ձևով`  նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթական ծրագրով ընդունվել է շուրջ 3850 ուսանող, միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով` շուրջ 7700 ուսանող,  հեռակա ուսուցմամբ` շուրջ 250 ուսանող:
Մշակվել են նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների և որակավորումների պետական կրթական 12  չափորոշիչ, համապատասխան ուսումնական պլաններ ու մոդուլային ծրագրեր:
Հանրապետության մարզերի 7 արհեստագործական ուսումնարաններում հիմնվել են  «Արմաթ» ինժեներական լաբորատորիաներ:
Մեկնարկել է գյուղատնտեսության ոլորտում նոր՝ «Մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացում Սյունիքի մարզում» ծրագիրը:

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԵՎ ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

«Բարձրագույն կրթության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի  վերջնական տարբերակը մինչև ամսվա վերջ կներկայացվի ՀՀ կառավարություն: Նախագծի ընդունումը պայմանավորված է բարձրագույն կրթության զարգացմամբ և միջազգայնացմանն ուղղված միտումներով, ինչպես նաև՝ Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի ինտեգրմամբ:

Կարևորելով ապրիլյան պատերազմի մասնակիցների ընտանիքների սոցիալական բեռի որոշակի թեթևացման անհրաժեշտությունը` ՀՀ բուհերի ռեկտորներին հանձնարարվել է ապրիլյան պատերազմի մասնակից ուսանողների համար (նաև առաջին կուրսի առաջին կիսամյակում) կատարել ուսման վարձի առավելագույն զեղչ (առնվազն 50 տոկոս)` առանց հաշվի առնելու ուսանողի ՄՈԳ-ը:
Ճարտարապետության և շինարարության հայաստանի ազգային համալսարան հիմնադրամն անցել է որակի միջազգային հավատարմագրում` Ֆրանսիայի բարձրագույն կրթության և հետազոտության գնահատման (HCERES) և Իսպանիայի որակի գնահատման և հավատարմագրման ազգային գործակալության /AERES/ կողմից:
Կազմակերպվել են բակալավրի կրթական աստիճանի ամփոփիչ ատեստավորման քննություններ, որոնց արդյունքում ոչ պետական բուհերի նախորդ տարիների 189 շրջանավարտներից բակալավրի կրթական ծրագրով ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները դրական գնահատականներով հանձնել է 136-ը:
Պետության կողմից շարունակվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքների ուսանողների ուսման վարձավճարների փոխհատուցման գործընթացը՝ 50-100%-ի չափով: 2016 թվականին բակալավրի և մագիստրոսի կրթական աստիճանում սովորող 1136 առաջին կուրսեցիների հատկացվել է ուսման վարձավճարի 50-100% չափով փոխհատուցում, որը կազմել է 280.764.700 դրամ: Հատկանշական է, որ 2014/2015 ուսումնական տարվա համեմատությամբ տեղի է ունեցել ուսման վարձի փոխհատուցման էական աճ գումարային տեսքով, եթե 2014/2015 ուսումնական տարում բակալավրի կրթական աստիճանում (2-րդից 4-րդ կուրս) փոխհատուցվել էր 1030 ուսանողի ուսման վարձը` 223.800.800 դրամի չափով, ապա 2015/2016 ուսումնական տարում, նույն կրթական աստիճանում ընդրկվել է 1379 ուսանող՝ 306.941.920 դրամ ուսման վարձի փոխհատուցման չափով: 2014/2015 ուսումնական տարում մագիստրոսի կրթական աստիճանում փոխհատուցվել է 40 ուսանողի ուսման վարձը, 2015/2016 ուսումնական տարում փոխհատուցվել է 52 ուսանողների ուսման վարձը:
2016-2017 ուստարվա օտարերկրյա պետությունների բուհերում միջազգային պայմանագրերով սահմանված կրթաթոշակային տեղերի համար հայտարարված մրցույթների արդյունքում Չինաստանի, Ռումինիայի, Բուլղարիայի,  Լեհաստանի, Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորության, Վրաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորելու   նպատակով գործուղվել է 46 ՀՀ քաղաքացի: Նույն` միջպետական  պայմանագրերով սահմանված կրթաթոշակային տեղերի  շրջանակում ՀՀ բուհեր այս տարի ընդունվել է 61 օտարերկրյա քաղաքացի:
2016թ. ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ է ընդունվել 23 երկրի 622 ազգությամբ ոչ հայ օտարերկրյա քաղաքացի:
 

ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐ

Հայաստանում իրականացվել է սփյուռքահայ ուսուցիչների մեկամսյա վերապատրաստում, որին մասնակցել է 65 ուսուցիչ` 17 երկրից:

«Սփյուռքի համար մանկավարժական և մասնագիտական կադրերի պատրաստումը համալսարաններում և ասպիրանտուրայում» ծրագրի շրջանակներում ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն է դիմել 24 երկրի 790 սփյուռքահայ, որոնցից 160-ը՝ սիրիահայեր:

ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ, ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՈՒՄ, ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ

Նախարարության համակարգում ընդգրկված ՊՈԱԿ-ների թափուր պաշտոնների համար կազմակերպվել են թվով 2 ռեկտորի և 39 քոլեջի, ուսումնարանի և դպրոցի տնօրենի մրցույթներ:

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի /հավաստագրի/ քննությանը մասնակցելու համար դիմել է 773 հավակնորդ,  որոնցից 559-ին շնորհվել է հավաստագիր:
Նախնական մասնագիտական /արհեստագործական/ և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի /հավաստագրի/ քննությանը մասնակցել է 30 հավակնորդ, որոնց բոլորին շնորհվել է հավաստագիր:
Հանրապետության հեռավոր, սահմանամերձ, լեռնային և բարձր լեռնային բնակավայրեր է գործուղվել 22 ուսուցիչ:

ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄ

ՀՀ ԿԳ նախարարի հրամաններով նախադպրոցական կրթական ծրագրով լիցենզիա են ստացել 112, հանրակրթական կրթական ծրագրով՝ 22, նախնական մասնագիտական /արհեստագործական/ կրթական ծրագրով` 2, բակալավրի` 1, մագիստրոսի` 2 ուսհաստատություններ: Գործունեության թույլտվություն է տրվել նախնական և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով` 43, բարձրագույն կրթական ծրագրով` 17 մասնագիտությունների:
Կասեցվել են հանրակրթական ծրագրերի 4 լիցենզիաների գործողություններ և դադարեցվել են բակալավրի և մագիստրոսի  կրթական  ծրագրերով  3 լիցենզիաների գործողություններ:

ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ

Ստեղծվել է Կրթության ազգային ինստիտուտի կրթական ակադեմիան YouTube-ում՝  https://www.youtube.com/user/ruzaniko, որտեղ տեղադրված են 46 կրթական բովանդակությամբ տեսադասեր: Դրանք դիտվել են մոտ 79000 անգամ:
Մշակվել է «Սոցիալական ցանցերը որպես հեռավար ուսուցման գործիք» ծրագիրը, որի նպատակն է աջակցել  մանկավարժների սոցիալական մեդիայի և թվային գործիքների կիրառման զարգացմանը, ինչպես նաև ուսումնական և կառավարման գործընթացի արդյունավետ կազմակերպմանը: Այս ծրագրով հեռավար եղանակով վերապատրաստում է անցել ՀՀ մարզերի գյուղական դպրոցների 32 ուսուցիչ:

ԿՏԱԿ-ի կողմից իրականացվել են 1420 կրթական ուսումնական հաստատություններ ընդգրկող Հայաստանի կրթական ցանցի սպասարկման, կառավարման և ցանցային սարքավորումների պահպանման աշխատանքները։ Ուսումնական հաստատություններին տրամադրվել են պահուստային կապի միջոցներ (յուրաքանչյուր դպրոցին մեկական 3G մոդեմ):
Վայոց Ձորի մարզում «Մեկ երեխա–մեկ համակարգիչ» ծրագրի փորձնական փուլի շրջանակներում մարզի բոլոր դպրոցների տարրական դասարաններում ապահովվել է անլար կապի ծածկույթ, իսկ առնվազն 5 Մբ/վրկ թողունակությամբ կապուղով դպրոցները միացվել են ՀԿՑ կենտրոնական հանգույցին։
Շահագործվել է «Հայկական կրթական միջավայր» պորտալը (http://www.armedu.am/), հարստացվել է բովանդակային պարունակությունը: Կրթական ֆորումում () ստեղծվել են շուրջ 80 նոր թեմաներ (ընդամենը` 1130 թեմա), կատարվել են 1260 գրառումներ (ընդամենը`  15310 գրառում), գրանցվել են 300 օգտվողներ (ընդամենը`  4340 գրանցված օգտվող):
«Հեռավար ուսուցում» համակարգով (http://learning.armedu.am/) ուսուցիչների համար կազմակերպվել են «Հեռավար ուսուցում կազմակերպելու հմտություններ» թեմայով 4 դասընթացներ (մասնակցել է 91 ուսուցիչ, 51-ը ստացել են հավաստագրեր) և ուսումնական առարկաների 56 հեռավար դասընթացներ (ընդհանուր առմամբ «Հեռավար ուսուցում» համակարգում կազմակերպվել են շուրջ 140 դասընթացներ՝ գրանցված 1740 մասնակիցների համար):
«Պաշարների շտեմարան» կայքում (http://lib.armedu.am) ըստ դասակարգված բաժինների տեղադրվել է ավելի քան 2090 նոր ուսումնամեթոդական էլեկտրոնային պաշար (պաշարների ընդհանուր քանակը` 5732), գրանցվել են ավելի քան 1050 նոր օգատագործողներ (գրանցվածների ընդհանուր քանակը` 2367):
http://schoolsite.am կայքում ըստ մարզերի և ըստ կրթության կազմակերպման ձևի տեղադրվել են ուսումնական հաստատությունների կայքերի հղումները:

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ստորագրվել է «ՀՀ կառավարության և Եվրոպական հանձնաժողովի միջև Եվրոպական միության «Հորիզոն-2020» ծրագրին մասնակցության վերաբերյալ» համաձայնագիրը: Ծրագիրը մեծ հնարավորություններ է ընձեռում հայ գիտնականներին` օգտվել ԵՄ գիտական դրամաշնորհներից, ընդգրկվել համատեղ գիտական ծրագրերում: Այդ համատեքստում Երևանում կայացել է հետազոտության, գիտության և նորարարության հարցերին նվիրված Արևելյան գործընկերության 8-րդ ոչ պաշտոնական նախարարական երկխոսության հանդիպումը, որին մասնակցել են ԵՄ հանձնակատարներ Յոհաննես Հանը և Կարլոս Մոեդաշը, եվրոպական երկրների կրթության և գիտության նախարարներ:

Կայացել է «Միջուկային հետազոտությունների միացյալ ինստիտուտի օրերը Հայաստանում» միջազգային գիտաժողովը:
Ֆինանսավորվել է «ՔԵՆԴԼ» սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ» հիմնադրամի «AREAL» գծային արագացուցչի վրա իրականացվող 5 գիտական թեմա:
Տարվա ընթացքում կազմակերպվել են գիտական ծրագրերի ֆինանսավորման ավելի քան 20 ներպետական և միջազգային մրցույթներ:
Վերանայվել և վերահաստատվել է Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկը` հայաստանյան գիտական ներուժին համապատասխանեցվելու միտումով:
Ստեղծվել է ԲՈՀ-ի` թվով 62 մասնագիտական խորհուրդների ցանցը, ընդ որում 1-ին անգամ մասնագիտական խորհուրդ կգործի նաև Գյումրիում և Էջմիածնի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում:

Հանձնվել է 465 գիտական աստիճանի վկայագիր /34 դոկտոր և 431  թեկնածու/:
Բեկանվել կամ կրկնական քննարկման է ուղարկվել 46 աշխատանք /6 դոկտոր և 39 թեկնածու/` արտագրության հայտնաբերման /16 դեպք/ և բացասական կարծիքների հիմնավորմամբ:
Հաստատվել և հանձնվել է 288 գիտական կոչման դիպլոմ /68 պրոֆեսոր և 220 դոցենտ/:

ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ

Նախարարության «Թեժ գիծ» հեռախոսակապով ընդունվել է 180 ահազանգ, որից 111-ը` Երևանից, 69-ը` մարզերից: Բոլոր ահազանգերը համապատասխան ընթացք են ստացել ինչպես նախարարության հանրակրթության վարչության, այնպես էլ կրթության պետական տեսչության կողմից:

Գործարկվել է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կայքի նոր տարբերակը /www.edu.am/:

Նյութի աղբյուրը. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

 • Մուրացանի «Հասարակաց որդեգիրը»

  Թեմայի հեղինակ՝ Նվարդ Հովհաննիսյան

  Մուրացանի «Հասարակաց որդեգիրը»

 • Պատմական թելադրությունները որպես դասի արդյունավետության բարձրացման միջոց

  Թեմայի հեղինակ՝ Marine6

  Պատմական թելադրությունները որպես դասի արդյունավետության բարձրացման միջոց Հարգելի գործընկերներ երկար տարիներ է արդեն, որ ես դասապրոցեսում օգտագործում եմ պատմական թելադրություններ: Դրանք սիրով են ընդունվում աշակերտների կողմից, միաժամանակ հնարավորություն են տալիս…

 • ԵՐԵԽԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉԸ...

  Թեմայի հեղինակ՝ AsyaY

  Հարգելի գործընկերներ քաջ գիտակցում եմ համակարգչի կարևորությունը այսօր մեր կյանքում:Բայց իրականությունից փախչելն անհնար է:Շարունակ մեծանում է երեխաների կախվածությունը հանակարգչի նկատմամբ:Երեխաները ժամերով նստում են համակարգչի առջև խաղեր խաղում՝,բայց այդ ամենը վատ…

 • Տեքստային խնդիրներ- շարժում-թեմատիկ միավոր

  Թեմայի հեղինակ՝ Բելլա Թամրազովա

  Քանի որ այս թեմայի խնդիրներն ընդգրկված են կրկնության բաժիններում, նպատակահարմար եմ գտել լրացուցիչ դասաժամերին կազմակերպել այսպիսի ուսուցում՝ թեմայի յուրացման մակարդակն ապահովելու նպատակով: Առաջնային առարկայախումբ ՝ • Հանրահաշիվ • Ֆիզիկա Երկրորդային…

 • Բաց դաս

  Թեմայի հեղինակ՝ Flora Hovhannisyan

  Հարգելի գործընկերներ, առաջարկում եմ խոսել բաց դասերի մասին. որոնք են դրանց կազմակերպման նպատակները, ինչպես պետք է կազմակերպել դրանք, ովքեր կարող են կազմակերպել այդպիսի դասեր, ովքեր կարող են ներկա լինել այս…

 • Մատչելի դասի պլանները որպես դասի արդյունավետության կարևոր պայման

  Թեմայի հեղինակ՝ Larisa0504

  Հարգելի գործընկերներ հրավիրում եմ ձեզ նոր քննարկման: Իմաստունի խոսք է. Խելացին նա է, ով բարդ բաները ներկայացնում է պարզ ու մատչելի: Կարծում եմ, որ դասի արդյունավետության համար կարևոր են պարզ…

 • ԹԵՄԱՏԻԿ ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻՑ/2/

  Թեմայի հեղինակ՝ AsyaY

  2016-2017 ուսումնական տարի II կիսամյակ Թեմատիկ աշխատանք N 2 Առարկա - Մաթեմատիկա Թեմա –Բազմապատկում բաժանում Դասարան - ΙΙ Ամիս, ամսաթիվ __________________ Ազգանուն, անուն_________________________ I տարբերակ 1. Տրված թվերից ընդգծի՛ր միայն…

 • «Գնդի ծավալը» թեմայի ուսուցման իմ փորձից

  Թեմայի հեղինակ՝ Բելլա Թամրազովա

  Այս թեման ընդգրկված է 12-րդ դասարանի խորացված ուսուցմամբ երկրաչափության դասընթացում: Որպես դասի նպատակներ սահմանել եմ հետևյալները. • սովորեն գնդի ծավալի հաշվման բանաձևը, • հանրահաշվի և մաթ.անալիզի գիտելիքներն օգտագործելու միջոցով ստանան…

 • Հարցադրման մեթոդ

  Թեմայի հեղինակ՝ Flora Hovhannisyan

  Եկենք խոսենք հարցադրման մեթոդի մասին. ինչ գիտենք դրա մասին, ինչպես ենք կիրառում, որն է դրա նպատակը, մեթոդի կիրառումը ինչին է նպաստում:

 • Միջառարկայական կապը ֆիզիկայի դասին

  Թեմայի հեղինակ՝ Hasmik.Vardanyan

  Բնագիտական հոսքում թեման կարելի է անցկացնել համագործակցային,հետազոտական մեթոդներով՝օգտագործելով միջառարկայական կապեր/կենսաբանություն-ֆիզիկա-առողջ ապրելակերպ/: Դասի կահավորումը՝անհրաժեշտ սարքեր, զննական նյութեր, տեսասահիկներ, գծապատկերներ: Խմբերին նախօրոք տրվել էին հետևյալ ենթաթեմաները. առաջին խումբ՝ • Աչքը որպես օպտիկական…

Ազգային վարկանշավորման համակարգ
 • RISK MANAGEMENT

  Course Overview This course provides students in the field of Risk Management with -          theoretical and practical knowledge in the use of modern risk management technologies, to manage not only electrical projects but also the risks of organizations from various industries; -          theoretical knowledge about risk management features in electrical engineering processes -          risk assessment and management skills of practical use and principles of risk tracking, mitigation and assessment, -          guideline and ability to use an appropriate open software to assess and solve risk management problems. After completing this course, the student will know the methodology of risk management not only in electrical engineering but also in general business projects and be able to formulate the risk assessment factors, make the risk management plan and assess in software in a concrete case and situation. By the end of the course, students should have gained the following skills and/or knowledge: ‑ elaboration of risk management plan with all necessary activities; ‑ identification of current and potential risk factors for the concrete project; -  preparation of risk reporting matrix and risk mitigation plan, ‑ evaluation of potential risk factors for the concrete project; -    tracking plan for the future risk management. Over the course of the semester, students will have one projects, related to the evaluation of risks for the concrete project.

 • Ռիսկի կառավարում

  Ամփոփագիր Այս դասընթացը նպատակն է ապահովել ուսանողներին ռիսկերի կառավարման ոլորտում՝ - ժամանակակից ռիսկի կառավարման տեխնոլոգիաների օգտագործման տեսական և գործնական գիտելիքներով; - Տեսական գիտելիքներով էլեկտրատեխնիկայի ոլորտում ինժեներական գործունեությունում ռիսկերի կառավարման հատկանիշների վերաբերյալ; - գործնական հմտություններով ռիսկերի գնահատման և կառավարման համար, ներառյալ ռիսկի վերահսկողության, մեղմելու եւ գնահատման սկզբունքներին; - կարողությամբ օգտագործելու համապատասխան բաց ծրագրային միջոցները ռիսկի կառավարման խնդիրների գնահատման և լուծման համար: Դասընթացը ավարտելուց, ուսանողները պետք է ձեռք բերեն հետեւյալ հմտությունները եւ/կամ գիտելիքները՝ ռիսկերի կառավարման պլանի մշակումը, հաշվի առնելով բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները; կոնկրետ ծրագրի համար ընթացիկ և պոտենցիալ ռիսկի գործոնների բացահայտում; ռիսկի հաշվետվության մատրիցի և ռիսկերի նվազեցման պլանը նախապատրաստումը, կոնկրետ ծրագրի համար պոտենցիալ ռիսկի գործոնների գնահատում:

 • ԼՂՀ ՏՀՏ վերապատրաստման դասընթաց, դասվար 3

 • ԼՂՀ ՏՀՏ վերապատրաստման դասընթաց, դասվար 2

 • ԼՂՀ ՏՀՏ վերապատրաստման դասընթաց, ՆԶՊ

 • Մեխանիկա բաժնից խնդիրների վերլուծություն

 • ԼՂՀ ՏՀՏ վերապատրաստման դասընթաց, դասվար 1

 • ԼՂՀ ՏՀՏ վերապատրաստման դասընթաց մաթեմատիկա2

 • ԼՂՀ ՏՀՏ վերապատրաստման դասընթաց մաթեմատիկա1

 • ԼՂՀ ՏՀՏ վերապատրաստման դասընթաց քիմիա